20-lecie Green Cross – Green Cross Poland http://greencrosspoland.org Platforma dla konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu... Mon, 06 Feb 2017 12:42:06 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 O naturalnej odpowiedzialności w e!stilo http://greencrosspoland.org/2013/11/08/o-naturalnej-odpowiedzialnosci-w-estilo/ http://greencrosspoland.org/2013/11/08/o-naturalnej-odpowiedzialnosci-w-estilo/#respond Fri, 08 Nov 2013 15:13:50 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=5537 Z końcem października ukazało się najnowsze wydanie dwumiesięcznika e!stilo, w którym zamieszczony został wywiad z Prezesem Green Cross Poland Prof. Andrzejem Mizgajskim. Artykuł porusza temat rosnącego znaczenia budzenia świadomości ekologicznej oraz opisuje pokrótce zakres działań lokalnych i globalnych Green Cross.

„Argumenty ekonomiczne i ekologiczne muszą iść w parze, a jest to tym bardziej oczywiste, im dalej spoglądamy w przyszłość” – Prof. Andrzej Mizgajski

W opinii Prezesa Green Cross Poland w naszych codziennych działaniach kluczowe jest globalne spojrzenie na ekologię. Wiele podejmowanych działań operacyjnych powoduje spłycenie pojęcia zrównoważonego rozwoju, choćby z uwagi na fakt, że nie uwzględniają one kontekstu światowego.

Skąd pomysł na stworzenie organizacji o globalnym zasięgu? Z chęci wsparcia państw borykających się z problemami środowiskowymi. Najtrudniejszym zadaniem jest połączenie ochrony środowiska z bezpieczeństwem i stabilnym rozwojem, efekty można osiągnąć wyłącznie dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji, nauki, biznesu i mediów.

Przeczytaj cały wywiad z Prof. Andrzejem Mizgajskim ]]>
http://greencrosspoland.org/2013/11/08/o-naturalnej-odpowiedzialnosci-w-estilo/feed/ 0
Zielony czwarty kwartał http://greencrosspoland.org/2013/09/27/zielony-czwarty-kwartal/ http://greencrosspoland.org/2013/09/27/zielony-czwarty-kwartal/#respond Fri, 27 Sep 2013 10:01:05 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=5190 W piątkowym wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się komentarz Dominiki Kulczyk-Lubomirskiej, Wiceprezes i Założycielki Green Cross Poland, na temat wydarzeń czekających nas w czwartym kwartale 2013 roku.

„To nasze ekologiczne 5 minut. Nadszedł moment, w którym jako naród poczuliśmy się odpowiedzialni za rzeczywistość, którą sami kreujemy.” – Dominika Kulczyk-Lubomirska

Liczne konferencje, kongresy, kampanie społecznie, targi oraz ich zwieńczenie — odbywająca się w Warszawie listopadowa Konferencja Stron w sprawie Zmian Klimatu (COP19) — są dowodem rosnącej troski o środowisko naturalne.

Dominika Kulczyk-Lubomirska pisze w swoim komentarzu o zmianach postrzegania ekologii, od czasu założenia Green Cross 20 lat temu, konieczności podjęcia działań zapobiegających zmianom klimatu wywoływanym przez człowieka, czy podjęcia innych wyzwań cywilizacyjnych.

Przeczytaj komentarz Dominiki Kulczyk-Lubomirskiej ]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/27/zielony-czwarty-kwartal/feed/ 0
Earth Dialogues – Dialogi na rzecz Ziemi http://greencrosspoland.org/2013/09/05/earth-dialogues-dialogi-na-rzecz-ziemi/ http://greencrosspoland.org/2013/09/05/earth-dialogues-dialogi-na-rzecz-ziemi/#respond Thu, 05 Sep 2013 16:20:41 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=5113 Tegoroczna konferencja „Dialogi na rzecz Ziemi”, która odbyła się 3. września 2013, przyciągnęła czołowe postaci międzynarodowej nauki, biznesu i środowiska NGO, w celu poszukiwania rozwiązań dla najpilniejszych, powiązanych ze sobą wyzwań braku bezpieczeństwa, ubóstwa oraz degradacji środowiska. Nieformalnym hasłem przewodnim obrad stały się słowa, które powiedział Jean-Michel Cousteau, Prezes Green Cross Francja: „Młodzi ludzie są decydentami jutra!”.

Trwająca cały dzień 7. edycja tego wydarzenia miała miejsce w genewskim biurze ONZ, a została zatytułowana „Droga w przyszłość – wyzwolenie zmian”. W jaki sposób osiągnięcia rozwoju cywilizacyjnego mogą być zrównoważone, a zmiany klimatu kontrolowane skoro brak silnego, wielostronnego planu, którego częścią byliby wszyscy podejmujący decyzję?

„W ostatnich 30 latach liczba huraganów o największej sile niemal się podwoiła. Grenlandia straciła 140 miliardów ton lodu w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli emisje nie zostaną znacząco ograniczone, to w przeciągu najbliższych 25 lat 20 milionów więcej ludzi popadnie w ubóstwo, a kolejne 75 milionów ludzi stanie się klimatycznymi uchodźcami” – powiedział Jan Kulczyk, przewodniczący rady dyrektorów Green Cross International.

Założyciel Green Cross, Michaił Gorbaczow, wskazywał na potencjał leżący w organizacji, który należy wykorzystać. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni 20 lat powinno zostać przekazane młodym, a doświadczeni mają obowiązek wspierać ich w dalszych pracach na rzecz ekologii.  Natomiast Rosa Otunbayeva, była prezydent Kirgistanu, podkreśliła wagę edukacji od najmłodszych lat, ponieważ to wtedy człowiek najszybciej się uczy. Świadomość to podstawa rozwoju społecznego i gospodarczego.

Celem konferencji było wykazanie, jak wielostronne przedsięwzięcia mogą, a właściwie muszą zostać na nowo ukierunkowane, by sprostać tym wyzwaniom. Były sekretarz generalny Klubu Rzymskiego, Martin Lees, zauważył, że należy stworzyć nowy model współpracy z administracją, aby poruszane tematy nie były pustymi słowami, lecz miały odzwierciedlenie w legislacji i polityce.

Liderzy powinni wskazywać kierunek rozwoju, by budować ruch społeczny w kierunku zrównoważonego rozwoju – mówił Lees.

Sir James Mancham, pierwszy prezydent Republiki Seszele, stwierdził, że:

(…) ważne, byśmy chcieli i potrafili przekładać dobro świata nad dobro nasze własne.

Jak wskazał zamykający panel dr Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów GCI:

Dzisiaj to my możemy przyczyniać się do rozwoju ruchu na rzecz ochrony środowiska zgodnie z idea założyciela Green Cross.

W czasie głębokiego kryzysu spowodowanego brakiem konsensusu i skoordynowanych działań na szczeblu międzynarodowym biznesmeni, przedsiębiorcy oraz rządy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu rachunku ekonomicznego opartego na zrównoważonym rozwoju i dobru przyszłych pokoleń.

Jeśli chcemy myśleć i marzyć o wzroście gospodarczym, niezbędne jest poważne potraktowanie ekologii.

Wynikiem “Dialogów Ziemi” jest tzw. Deklaracja Genewska, która nakreśla kierunki działań omawianych podczas sesji w celu budowania pokojowego oraz zrównoważonego rozwoju świata.

Więcej na temat „Earth Dialogues” (j. angielski)

 

]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/05/earth-dialogues-dialogi-na-rzecz-ziemi/feed/ 0
Green Star Awards 2013 http://greencrosspoland.org/2013/09/05/green-star-awards-2013/ http://greencrosspoland.org/2013/09/05/green-star-awards-2013/#respond Thu, 05 Sep 2013 15:40:31 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=5108 W ramach obchodów 20 – lecia Green Cross International w Genewie odbyła się gala Green Star Awards. Jest to nagroda przyznawana co 2 lata wspólnie przez UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Green Cross oraz UN Environment Programme mająca na celu szczególne wyróżnienie osób prywatnych, organizacji, rządów oraz firm, które posiadają osiągnięcia w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na katastrofy ekologiczne.

Nagrody wręczane są w trzech kategoriach:

Zapobieganie i Gotowość

Wysiłki zmierzające do podnoszenia świadomości na temat wpływu katastrof ekologicznych wśród społeczeństwa, jednostek szybkiego reagowania na katastrofy, rządów i przemysłu oraz poprawa gotowości na wypadek katastrofy w przyszłości.

Reagowanie

Przedsięwzięcia zapewniające, że zdolność do reakcji na nagłe zagrożenia środowiska jest ustawicznie podnoszona oraz że jednostki będące w stanie budować tę zdolność rzeczywiście to czynią.

Mainstreaming (Popularyzacja)

Uwaga poświęcona sprawom środowiskowym jako część całości podejmowanych wysiłków poprzez zapewnienie, że względy środowiskowe są uwzględnione w programach humanitarnych, w tym strategiach rozwoju, planach awaryjnych, planach gromadzenia środków, monitorowaniu wydajności oraz ewaluacji.

Tegorocznymi laureatami według kategorii są:

Zapobieganie i Gotowość

Organizacja Kenijskiego Czerwonego Krzyża za jej wysiłki w redukcji ryzyka, szczególnie w kontekście awarii przemysłowej we wrześniu 2011, kiedy to nastąpił wyciek paliwa i pożar w prowizorycznych osiedlach Mukuru Sinai w Nairobi.

Wspólna nagroda dla prof. Nikola Nikolov (Macedonia), Sundar Prasad Sharma (Nepal) i prof. Sergiy Zibtsev (Ukraina) za przywództwo i pracę w celu wzmocnienia krajowej zdolności do reagowania na humanitarne i środowiskowe skutki pożarów.

Reagowanie

Burmistrz japońskiej miejscowości Katsurao, Masahide Matsumo (Japonia), który dał świetny przykład przywództwa oraz gotowości w dniu 14. marca 2011 roku podczas ewakuacji 1600 mieszkańców dzień przed wybuchem drugiego i trzeciego reaktora w elektrowni jądrowej Fukushima, która pokryła miasteczko grubą chmurą radioaktywnego pyłu

Nowojorski Oddział Specjalny do usuwania skutków huraganu Sandy Debris za jego wybitną reakcję na zniszczenia spowodowane przez huragan Sandy w październiku 2012. Oddział specjalny składa się z ponad 25 miast, stanów oraz agencji federalnych i koncentruje się na ponownym użyciu oraz recyklingu większości z ponad 1,5 miliona m3 śmieci pozostawionych przez huragan w Nowym Jorku.

Mainstreaming (Popularyzacja)

World Wildlife Fund oraz Amerykański Czerwony Krzyż za ich wspólny rozwój Zielonych Narzędzi Regeneracji oraz Rekonstrukcji (Green Recovery and Reconstruction Toolkit, GRRT) po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 r., w celu zapewnienia, że działania na rzecz regeneracji po katastrofie są zrównoważone i nie mają niezamierzonych negatywnych skutków na środowisko.

Sir David Attenborough (Wielka Brytania) za jego pracę na rzecz wzrostu świadomości zmian klimatu oraz związanych z nimi katastrof ekologicznych oraz 60 – letnie poświecenie się środowisku. Jego obszerny dorobek, w tym State of the Planet (2000), The Truth About Climate Change (2006) oraz How Many People Can Live on Planet Earth (2009), uświadomił miliony ludzi o naciskach powodowanych przez człowieka na środowisko.

Więcej o Green Star Awards (j.angielski) ]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/05/green-star-awards-2013/feed/ 0
Walne zgromadzenie Green Cross International http://greencrosspoland.org/2013/09/04/walne-zgromadzenie-green-cross-international/ http://greencrosspoland.org/2013/09/04/walne-zgromadzenie-green-cross-international/#respond Wed, 04 Sep 2013 16:08:46 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=5079 2. września 2013 w Genewie, przy udziale przedstawicieli Green Cross z całego świata, znakomitych osobistości światowej polityki, gospodarki, nauki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, odbyło się Walne Zgromadzenie Green Cross International zorganizowane z okazji 20-lecia powstania organizacji. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. postępy w realizacji celów jakie stawia sobie organizacja, nowe wyzwania i kierunki działalności.

Przemawiający na Walnym Zgromadzeniu Jan Kulczyk, przewodniczący rady dyrektorów Green Cross International, powitał szefów wszystkich oddziałów sieci Green Cross na świecie i podziękował im za ostatnie 20 lat międzynarodowej współpracy oraz indywidualnie, lokalnie realizowane aktywności. „Świat jest na rozdrożu. Powinniśmy czym prędzej wyznaczyć kierunek i opracować metody efektywnego radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami. Aby osiągnąć nasze cele, musimy szerzej i głębiej docierać z naszymi komunikatami, w tym do krajów gdzie Green Cross jeszcze nie jest obecny” – powiedział Jak Kulczyk do zebranych. „Mamy ekscytującą możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych umysłów świata, które zebrały się tutaj z okazji 20-lecia Green Cross, aby zbliżyć się do realizacji wspólnych celów.” – dodał na zakończenie swojej przemowy.

Założyciel Green Cross Michaił Gorbaczow zachęcał podczas Walnego Zgromadzenia do wspierania organizacji, które faktycznie działają na rzecz ochrony środowiska. „Należy wspierać szeroko rozumianą edukację na rzecz ekologii” – powiedział Założyciel organizacji. „Ochrona środowiska i zaprzestanie produkcji oraz wykorzystywania broni jądrowej to najważniejsze wyzwania, które stoją przed dzisiejszym światem. Musimy więc jednoczyć się wokół tych dwóch celów” – dodał noblista. „Po okresie Zimnej Wojny chciałem stworzyć i zapewnić pokojowe warunki dla rozwoju świata. Chcę, aby Green Cross angażował się w propagowanie tej idei. Pomimo swojego wieku, chcę działać. Mam siłę i motywację, którą chciałbym przekazywać młodym.” – mówił w swoim przemówieniu wiekowy już Michaił Gorbaczow.

Wśród mówców podczas Walnego Zgromadzenia Green Cross znalazło się wiele innych znakomitości. Sandrine Salerno, Prezydent miasta Genewy, mówił o przyczynie nierówności społecznych, której upatruje w kryzysie ekonomicznym. Zachęcał do refleksji nad tym jaki świat kreujemy i jaki chcemy pozostawić naszym dzieciom.

Prof. Jerzy Buzek, b. Premier i b. Przewodniczący PE, zachęcał do dyskusji i wymiany poglądów, która przyczynia się do zwiększenia skuteczności działania. „To nie grzech dominować nad naturą, ale musi to być dominacja odpowiedzialna” – zauważył. „Jeśli chcesz iść szybko – idź sam; jeśli chcesz iść daleko – idź z innymi” – dodał. Zaznaczył, że w kwestiach ochrony środowiska musimy działać globalnie, bo jesteśmy członkami społeczeństwa globalnego ryzyka, a zatem ekologiczne lęki muszą przekształcić się w światową odpowiedzialność. „Trzeba inwestować w ekologiczną przyszłość. Póki co, słabo jest z politycznym entuzjazmem w zakresie ekologii” – dodał. „Michaił Gorbaczow i dr Jan Kulczyk dokonali cudów politycznych i gospodarczych. My zaś nie oczekujmy kolejnych tylko bierzmy się do pracy” – zakończył swoją przemowę.

Obecny na spotkaniu Lech Wałęsa, b.prezydent i noblista, zauważył, że Green Cross jest organizacją coraz bardziej skuteczną, rozpoznawalną i o rosnącym znaczeniu na świecie. Zachęcał do powszechnej, masowej edukacji ekologicznej i kierowania się zasadą, że „każde pokolenie powinno oddać przyszłym to, co otrzymało od poprzedniego”.

Ruud Lubbers,  b. Premier Holandii, b. Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców, w swoim przemówieniu złożył podziękowania dla Green Cross za zaangażowanie w prace na rzecz Karty Ziemi. „Jeśli chcemy odnieść sukces, najpierw musimy wywrzeć nacisk” – powiedział.

Rajendra Pachauri, b.szefowa IPCC, zaznaczyła że „Ekologiczny bilans musi wyjść na zero. Poprzednie i obecne pokolenia miały zbyt dużo ekologicznych wydatków i dlatego bilans się nie zgadza.”

Corinne Lepage, członek Parlamentu Europejskiego, podkreślił że w gronie sympatyków Green Cross mamy laureatów pokojowej Nagrody Nobla. „Mamy siłę, by działać” – powiedział.

Więcej o Walnym Zgromadzeniu i biogramy mówców (j. angielski) ]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/04/walne-zgromadzenie-green-cross-international/feed/ 0
Musical „2050 – Przyszłość, której chcemy” http://greencrosspoland.org/2013/09/04/musical-2050-przyszlosc-ktorej-chcemy/ http://greencrosspoland.org/2013/09/04/musical-2050-przyszlosc-ktorej-chcemy/#respond Wed, 04 Sep 2013 11:55:30 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=5072 Punktem kulminacyjnym obchodów 20-lecia Green Cross International była premiera musicalu pt. „2050 – przyszłość jakiej pragniemy” wykonanego 2. września br. przez międzynarodową obsadę dzieci i młodzieży w gmachu ONZ w Genewie. Spektakl wystawia Green Cross International we współpracy z Peace Child International. Musical zakończy ponad dwuletnie przygotowania i będzie zwieńczeniem obchodów XX-lecia.

Akcja musicalu toczy się w 2050 roku i jest skoncentrowana wokół postaci żyjących w świecie, w którym udało się pokonać główne wyzwania ekologiczne i humanitarne: zanieczyszczenie środowiska, nierówności i wykluczenie społeczne, niezrównoważony rozwój, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady, niekorzystne zmiany klimatu i dotkliwe katastrofy tym wywołane. Historia zabierze publiczność podróż w czasie, od 2050 do współczesnego okresu, a w trakcie podróży dowiemy się jak pokonaliśmy powyższe problemy, aby zapewnić sobie tytułową „Przyszłość, której chcemy”.

Międzynarodowa obsada musicalu, do której należy Polka Eva Tęsiorowska, wykona utwory legendarnego muzyka Yusuf Islam (Cat Stevens).

„Pragniemy, aby działania podejmowane przez Green Cross International dotarły do jak najszerszego grona osób, a 20-lecie istnienia jest doskonałą okazją do tego, aby mówić o naszej misji, którą jest wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” – mówi Dominika Kulczyk-Lubomirska, założycielka i wiceprezes polskiego oddziału Green Cross. Rocznicowe obchody to wielkie święto wszystkich, którym na sercu leży nasze wspólne dobro jakim jest planeta Ziemia.

Świat jest na rozdrożu: Czy pójdziemy dalej ścieżką niszczenia środowiska w imię rozwoju gospodarczego? Czy pilnie zmienimy kierunek, w którym podążamy doceniając zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną i zielone innowacje, aby uzyskać przyszłość na jaką zasługują nasze wnuki?

Więcej o musicalu (j. angielski) ]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/04/musical-2050-przyszlosc-ktorej-chcemy/feed/ 0
Dodatek specjalny do Wprost – 20 wizji świata na 20 lecie Green Cross http://greencrosspoland.org/2013/09/02/dodatek-specjalny-do-wprost-20-wizji-swiata-na-20-lecie-green-cross/ http://greencrosspoland.org/2013/09/02/dodatek-specjalny-do-wprost-20-wizji-swiata-na-20-lecie-green-cross/#respond Mon, 02 Sep 2013 07:31:11 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=4882 2 września ukazał się specjalny dodatek do „Wprost” pt. „Dwadzieścia wizji świata na dwudziestolecie lecie Green Cross”. Zapraszamy do lektury.

Kiedy w 1993 roku powstawał Green Cross International, świat odradzał się w nowej rzeczywistości. Po wieloletnim okresie zimnej wojny pojawiła się idea zjednoczenia na rzecz wspólnej odpowiedzialności za relację człowieka z przyrodą. W obliczu nowych zagrożeń, przed którymi stanęła ludzkość oraz Ziemia, dostrzeżono siłę płynącą z szeroko pojętego konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu.

„Istotą zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju jest wielopoziomowa edukacja ekologiczna.” – Dominika Kulczyk-LubomirskaOd samego początku misją GCI stało się zapewnienie zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości. Na przestrzeni 20 lat udało się nawiązać ścisłą współpracę z 31 państwami, a także organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska akademickiego oraz świata biznesu. Wynikiem tego jest szereg prowadzonych przez GCI działań m.in. w zakresie pomocy dla osób dotkniętych zmianami środowiska na skutek wojen, konfliktów i biodegradacji oraz kształtowanie proekologicznych postaw polityków, sektora prywatnego i społeczeństwa.

Aby brać czynny udział w międzynarodowych przedsięwzięciach, w lutym 2010 roku założono polski oddział Green Cross. Za cel obraliśmy rozwijanie porozumienia pomiędzy sferą gospodarczą, polityczną oraz społeczną w zakresie ochrony środowiska poprzez realizowanie projektów z tym związanych – transformację gospodarki na bardziej przyjazną środowisku (Green Economy), modernizację terenów zieleni w miastach i gminach (Green Cities) oraz ochronę zasobów wody (Clean Water).

Zrzut ekranu 2013-09-3 o 00.42.55

Istotą zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju jest wielopoziomowa edukacja ekologiczna. Gwałtownie rosnący popyt, kurczące się zasoby oraz coraz gorszy stan środowiska naturalnego wymagają nieustannego uświadamiania społeczeństwa, iż gospodarka to odbicie naszych potrzeb. Zatem najwyższy czas na wprowadzenie do debaty publicznej wątku ekologii, który pozwoliłby zrozumieć, iż kwestie środowiskowe to szansa, a nie zagrożenie.

Z okazji obchodów 20-lecia Green Cross International, pozarządowej organizacji ekologicznej non-profit, jako polski oddział  – Green Cross Poland – wspólnie z redakcją Tygodnika WPROST przygotowaliśmy specjalny dodatek z wypowiedziami największych polskich i światowych autorytetów w dziedzinie ekonomii, ekologii, polityki i kultury. Chcemy, aby misja i wizja, którą od 20. lat realizuje Green Cross International, dotarła do jak największego grona osób.

Zachęcam Państwa do lektury i refleksji na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecny świat:

Pobierz dodatek specjalny „20 wizji świata…” – cz.1 Pobierz dodatek specjalny „20 wizji świata…” – cz.2 Dominika Kulczyk-Lubomirska – założycielka i wiceprezes polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Green Cross. Specjalista komunikacji i relacji multikulturowych, strategicznej filantropii i CSR. Współzałożycielka „Values”, grupy firm doradczych. Redaguje Magazyn Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar „BR&”. Od lat pasjonuje się ochroną środowiska. ]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/02/dodatek-specjalny-do-wprost-20-wizji-swiata-na-20-lecie-green-cross/feed/ 0
Green Cross International świętuje 20-lecie istnienia http://greencrosspoland.org/2013/09/01/green-cross-international-swietuje-20-lecie-istnienia/ http://greencrosspoland.org/2013/09/01/green-cross-international-swietuje-20-lecie-istnienia/#comments Sun, 01 Sep 2013 19:55:48 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=4857 Założony z inicjatywy Michaiła Gorbaczowa Green Cross International (Międzynarodowy Zielony Krzyż) obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Uroczyste obchody okrągłej rocznicy istnienia trzeciej co do wielkości globalnej organizacji ekologicznej na świecie odbędą się w dniach 2-3 września br. w Genewie (Szwajcaria).

Green Cross International ukierunkowany jest na rozwiązywanie globalnych problemów związanych z bezpieczeństwem, ubóstwem oraz degradacją środowiska. Najważniejsze efekty działań organizacji to milion dzieci objętych programem edukacji, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Ghany i Boliwii, którym zapewniono dostęp do wody pitnej czy 50 ton bezpiecznie zutylizowanej broni chemicznej. Od 2007 roku na czele Światowej Rady Dyrektorów Green Cross International stoi dr Jan Kulczyk. Działalność organizacji wspierają m.in. Robert Redford, Leonardo DiCaprio i Penelope Cruz.

Rocznicowe obchody rozpoczną 2 września obrady Zgromadzenia Ogólnego Green Cross International. Wezmą w nich udział przedstawiciele oddziałów organizacji z całego świata oraz przedstawiciele władz Genewy i rządu Szwajcarii, którzy pragną wyrazić swoje uznanie dla działalności organizacji. Tego dnia zostaną również wręczone nagrody The Green Star Awards. Green Cross International uhonoruje w ten sposób osoby, które przyczyniły się do zapobiegania klęskom żywiołowym na świecie. Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów będzie koncert słynnego rosyjskiego pianisty Andreia Gavrilova.

Trzeciego września w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie odbędzie się 7. edycja Konferencji Earth Dialogues (Dialogi Ziemi). Spotkanie co roku przyciąga czołowe postaci polityki międzynarodowej, nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Wśród tegorocznych panelistów znajdują się m.in. Michaił Gorbaczow i dr Jan Kulczyk.

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie premierowe wykonanie musicalu pt. „2050 – przyszłość jakiej pragniemy”. Historia musicalu jest osadzona w roku 2050. Głównymi bohaterami przedstawienia są młodzi ludzie, którzy borykają się z najważniejszymi ekologicznymi wyzwaniami współczesności. Międzynarodowa obsada musicalu, do której należy Polka Eva Tęsiorowska, wykona utwory legendarnego muzyka Yusuf Islam (Cat Stevens).

„Pragniemy, aby działania podejmowane przez Green Cross International dotarły do jak najszerszego grona osób, a 20-lecie istnienia jest doskonałą okazją do tego, aby mówić o naszej misji, którą jest wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” – mówi Dominika Kulczyk-Lubomirska, założycielka i wiceprezes polskiego oddziału Green Cross. Rocznicowe obchody to wielkie święto wszystkich, którym na sercu leży nasze wspólne dobro jakim jest planeta Ziemia.

]]>
http://greencrosspoland.org/2013/09/01/green-cross-international-swietuje-20-lecie-istnienia/feed/ 1
20 lat minęło… http://greencrosspoland.org/2013/08/30/20-lat-minelo/ http://greencrosspoland.org/2013/08/30/20-lat-minelo/#respond Fri, 30 Aug 2013 15:13:35 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=4841 W piątkowym wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się komentarz Dominiki Kulczyk-Lubomirskiej, Wiceprezes i Założycielki Green Cross Poland, na temat 20-tej rocznicy założenia tej globalnej organizacji. Wrzesień jest miesiącem, w którym rocznica ta jest szczególnie uroczyście obchodzona w szwajcarskiej centrali Green Cross oraz w 30 oddziałach na całym świecie.

„Dobro Polski jest naszą wspólną odpowiedzialnością” – Dominika Kulczyk-LubomirskaDominika Kulczyk-Lubomirska pisze w swoim komentarzu o historii założenia Green Cross 20 lat temu przez Michaiła Gorbaczowa, rozwoju organizacji w kolejnych krajach, wyjątkowym jak na „zieloną” organizację profilu działalności oraz celach stojących przez organizacją w najbliższych latach.

 

Komentarz_GreenCross_

]]>
http://greencrosspoland.org/2013/08/30/20-lat-minelo/feed/ 0
Specjalny dodatek do Wprost już 2 września http://greencrosspoland.org/2013/08/26/specjalny-dodatek-do-wprost-2-wrzesnia/ http://greencrosspoland.org/2013/08/26/specjalny-dodatek-do-wprost-2-wrzesnia/#respond Mon, 26 Aug 2013 20:07:02 +0000 http://greencrosspoland.org/?p=4819 Z okazji obchodów 20-lecia Green Cross International, pozarządowej organizacji ekologicznej non-profit, jako polski oddział  – Green Cross Poland – wspólnie z redakcją Tygodnika WPROST przygotowaliśmy specjalny dodatek z wypowiedziami największych polskich i światowych autorytetów w dziedzinie ekonomii, ekologii, polityki i kultury. Chcemy, aby misja i wizja, którą od 20. lat realizuje Green Cross International, dotarła do jak największego grona osób.

Wprost z dodatkiem będzie dostępny w sprzedaży od poniedziałku 2 września. Zachęcamy Państwa do lektury i refleksji na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecny świat.

Kiedy w 1993 roku powstawał Green Cross International, świat odradzał się w nowej rzeczywistości. Po wieloletnim okresie zimnej wojny pojawiła się idea zjednoczenia na rzecz wspólnej odpowiedzialności za relację człowieka z przyrodą. W obliczu nowych zagrożeń, przed którymi stanęła ludzkość oraz Ziemia, dostrzeżono siłę płynącą z szeroko pojętego konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu.

Od samego początku misją GCI stało się zapewnienie zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości. Na przestrzeni 20 lat udało się nawiązać ścisłą współpracę z 31 państwami, a także organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska akademickiego oraz świata biznesu. Wynikiem tego jest szereg prowadzonych przez GCI działań m.in. w zakresie pomocy dla osób dotkniętych zmianami środowiska na skutek wojen, konfliktów i biodegradacji oraz kształtowanie proekologicznych postaw polityków, sektora prywatnego i społeczeństwa.

W obliczu nowych zagrożeń, przed którymi stanęła ludzkość oraz Ziemia, dostrzeżono siłę płynącą z szeroko pojętego konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu.

Aby brać czynny udział w międzynarodowych przedsięwzięciach, w lutym 2010 roku założono polski oddział Green Cross. Za cel obraliśmy rozwijanie porozumienia pomiędzy sferą gospodarczą, polityczną oraz społeczną w zakresie ochrony środowiska poprzez realizowanie projektów z tym związanych – transformację gospodarki na bardziej przyjazną środowisku, modernizację terenów zieleni w miastach i gminach oraz ochronę zasobów wody.

]]>
http://greencrosspoland.org/2013/08/26/specjalny-dodatek-do-wprost-2-wrzesnia/feed/ 0